Yediklerimiz Helal Olsun

Neden Helal Gıda ? 

Allah (c.c.)’ın helal kıldığı tertemiz nimetler haram yapılamaz ve haram kılınanlar da helal sayılamaz. 

Haram gıdalar, kişinin maddi hayatını ve sağlığını bozmakla kalmayıp manevi hayatını ve dolayısıyla psikolojisini de bozabilmektedir.

Özellikle, dini duyarlığa hassas olan Müslümanlar çoğunlukta yaşadığı ülkelerde hatta azınlıkta olduğu bir ülkede bile yediği-içtiği şeylerin helal ve temiz olup olmadığını bilmek ve ona göre davranmak istemektedirler. 

Üretilip pazara sunulan her gıda helal ve temiz olmayabilir. Ayrıca, helal rızık ve helal lokma tüketmek İslam inancının bir gereğidir. Ayrıca bu bir insani ve İslami haktır.

Ayet ve Hadislerle Helal-Haram Gerçeği:

Gıdanın helal olması Helal gıda konusu asırlar önce birçok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde belirtilmektedir. 

Kuran-ı Kerim’de yer alan ve halk arasında “Helal gıda” olarak tanımlanan gıdalar  dini kurallara uygun gıdalardır.

Helal gıda ayrıca Müslüman tüketiciler için Allah tarafından izin verilmiş gıda olup çiftlikten çatala kadar tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıdayı ifade eder.

 • İnsanı temiz ve Müslüman olarak yaratan Allah (c.c.) onun için temiz yiyecekler de yaratarak birçok ayeti kerimede iman edenlere hem de bütün Peygamberlere böylece bütün insanlığa seslenerek helal, hoş, sağlıklı ve temiz gıdaları tüketmeleri ve pis, zararlı, çirkin, haram olan her şeyden uzak durmalarını emretmiştir (Bakara, 57). 
 • Çünkü Müslüman’a sadece temiz ve güzel yiyecek ve içecekler helâldir. “Sana, kendilerine neyin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: ‘Size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı” (Maide,4-5). 
 • Kur’an’da yüce Allah her defasında kural koyucunun kendisi olduğunu ve kendisine iman edenlerin Kur’ani kurallarına uyulması gereğini birçok ayette bildirmektedir. Bu İlahi emirlerden bazıları; “De ki: Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de pis olanla temiz olan eşit olmaz. O halde, ey akıl sahipleri! Allah’tan sakının ki, kurtuluşa eresiniz” (Mâide, 100); 
 • “Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından yiyin” (Bakara, 172);
 • “Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin” (Mü’minûn, 23/51); 
 • “O Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar” (A’râf, 157). 
 • “Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez” (Maide, 87) 
 • ‘Domuz eti, ölmüş hayvan, Allah’tan başkası adına kesilen, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar. Size ölü hayvan, kan, domuz eti, Allah`dan başkası namına kesilen hayvan, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış ölmüş hayvanlar haram kılındı’ (Maide, 3).
 • “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyiniz. Şeytanın adımlarına uymayınız. Çünkü o size apaçık bir düşmandır (Bakara, 168). 
 • Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin (Bakara, 172). 
 • Ey Peygamberler, pak ve helal gıdalardan yiyiniz. İyi ve hayırlı işler yapınız. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim (Müminun, 51). 
 • Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır (Enam, 121).

Kuran’dan ayetlerin yanında peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de Müslümanların helal lokma yemeleri ve içmeleri üzerinde önemle durmuş ve haramdan kaçınmaları için her türlü örnek uygulamaları bizatihi kendi örnek hayatında göstermiştir. Onun sünneti, bu konuda Müslümanlara aydınlatıcı bir yol ve rehber olmuştur. 

Bir hadis-i şerifte  Resul-i Ekrem (s.a.v.) şüpheli olduğu belli olanlar için şöyle buyurmuştur. “Şüphesiz ki helal belli, haram da bellidir. Bu ikisi arasında çok kimselerin bilmedikleri şüpheli şeyler vardır. Her kim şüpheli şeylerden korunursa, dinini ve namusunu korumaya talip olmuş demektir”. Şüphesiz ki Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde kılmamıştır (Buhari-İbni Mes’ud).

Yediklerimiz Helal Olsun:

Yukarda verilen birçok ayet ve hadisle nelerin yenilebileceği ve helal oldukları apaçık olarak belirtilmektedir. Ancak günümüzde tüketilen gıdaların helal olması konusunda birçok kuşkular vardır. Onun için tüketilecek olan gıdaların ne kadar güvenilir ve helal olduğu konusunda mümkün olduğunca emin olunması gerekmektedir. 

Bu yüzden tüketilen gıdaların ne kadar helal olduğu konusunda aşağıda verilen kuşkulu maddelere özellikle dikkat edilmelidir. Gıdanın helal olabilmesi bakımından temel endişelere neden olan konular, gıda katkı maddeleri, enzimler, emülsiyon yapıcılar, hormonlar, genetiği değiştirilmiş organizmalar, alkol kullanılıp kullanılmaması ve gıda işleme yöntemleri konuları en önemli başlıklardır. 

 1. Yenen etlerin gerçekten helal kesim kurallarına uygun olarak kesilip kesilmediğine,

 2.  Helal et ürettiğini iddia eden firmaların helal belgesini gerçekten güvenilir bir helal belgesi veren firmadan alınıp alınmadıklarına, üretimlerinin şeffaf olup olmadığına

 3.  Helal et sattığını iddia eden kasapların bu etleri nereden satın aldıklarına ve bu işi ne kadar helal olarak yaptıklarına,

 4.  Süpermarketlerde satılan hazır gıdaların içinde E kodlu katkı maddelerinin hangilerinin helal olup olmadığına,

 5. Hazır gıdaların şüpheli katkı maddelerinin kullanılıp kullanılmadığına,

 6. Jelatin gıda endüstrisinde çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Jelatin, sığır, domuz, balık gibi hayvanların yan ürünlerinden elde edilir. Gıda üretiminde jelatin yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu jelaltin kaynağının ve üretim yönteminin helal olup olmadığına,

 7. Gıda üretiminde domuz yağı kullanılıp kullanılmadığına, önemle DİKKAT edilmelidir.

 

*Temiz ve Helal ürün üretim ve satışında üretici ve satıcılar kadar şuurlu, duyarlı  ve sorgulan müşteri olmak önem arz etmektedir. Aksi halde helal sertifikaları bizleri mesuliyetten kurtarmayacaktır.